U dřevěných podlah včetně třívrstvých dřevěných podlah dochází k častému zkroucení ať už působením času či jiných faktorů. Ať tak nebo tak, křivá podlaha není nic, co by kdokoliv chtěl ve svém domově a také z technických důvodů je dobré včas takový problém vyřešit a předejít tak následnému zhoršení deformace podlahy.

jak vyrovnat dřevěnou podlahu

K vyrovnání podlahy je potřebné:

 • vodováha
 • pravítko
 • šrouby
 • tmel
 • asfaltové šindele

Jak na to?

 1. Nejprve je nutné bezpečně upevnit celou plochu podlahy k podlahovým nosníkům. Zejména v případě starších podlah je důležité myslet na to, že podlahové nosníky mohou mít různou výšku.
 2. V dalším kroku je třeba k již přibitým šroubům přidat šrouby s hrubým závitem. Tyto šrouby je třeba zejména v těch místech, kde se hodně chodí a podlaha je zde nejvíce namáhána. Mohlo by zde docházet k uvolňování hřebíku a následné smršťování či rozpínání podlahy. Šrouby je třeba zvolit dostatečně dlouhé, aby jejich délka vystačila k proniknutí skrz dřevo až do nosníků, ve kterých by měly být zašroubovány přibližně do hloubky 3 cm.
 3. Za využitím pravítka a vodováhy následuje stanovení nejvyššího bodu podlahy. Při otočení pravítka kolem tohoto bodu dojde k odhalení prohlubenin v podlaze. K vyrovnání těchto prohlubenin bude potřebný tmel nebo popřípadě klíny. Tmel na problematická místa nanášejte naředěný vodou. Existuje i třetí způsob vyrovnání prohlubenin a to použití asfaltových střešních šindelů.
 4. Na vyplnění podlahových prohlubenin šindeli je třeba tyto šindele jednoduše připnout k podlaze na problémové místo, aby se nepohybovaly při další práci na podlaze. Tato technika je velmi účinná v tom ohledu, že boule nebudou ve finální verzi podlahy natolik zřejmé.
 5. Nedokonalosti způsobené nerovnou podlahou lze zakrýt i tím způsobem, že se nové podlahové desky budou pokládat kolmo ke směru nosníků, aby nedocházelo k deformaci a prohlubněmi podél nosníků, přičemž by pak prohlubeniny byly mnohem zjevnější.
 6. Při opravě podlahy je třeba zkontrolovat nosníky, zda není problém nerovnosti v nich, dále spodek podlahy, podpěrné trámy a sloupky v místech, kde se podlahy setkávají. Pokud tkví problém v nosnících, je dobré vyztužit je stejným druhem dřeva, ze kterého jsou vyrobeny, a tím se upevní.
 7. Aby byla podlaha zcela narovnána, třeba použít překližkovou podkladovou vrstvu. Nejprve je však nutné se ujistit, zda nosníky unesou další váhu této vrstvy navíc. Zvláště v případě masivního dřeva je nutné dbát na větší opatrnost a nosníky kontrolovat. Existují různé tloušťky překližek, proto pokud jsou nosníky slabší, měla by v případě menších prohlubenin vystačit i překližka o tloušťce 1 cm.

Před instalací dřevěné podlahy se také doporučuje položit na podkladovou podlahu dehtový papír, který by měl zabránit výparům a bude chránit dřevo před poškozením vlhkostí ze spodní strany.