Fosilní paliva mají nezpochybnitelnou zásluhu na rozvoji civilizací po celém světě. Vždyť první známky o systematickém užívání uhlí pochází z období 1 000 let před naším letopočtem, kdy lidé na území dnešní Číny využívali uhlí k přikládání pod oheň, kterým byla tavena měď1. Právě na využití energie ze spalování uhlí byla postavena první průmyslová revoluce, jež měla svůj počátek v 18. století ve Velké Británii.2

Fosilním palivům zároveň nelze upřít důstojný odchod ze scény, ze které je postupně vytlačují obnovitelné zdroje energie. Dnes, kdy je možné využívat energii z větru či geotermálního tepla prakticky na jakémkoliv dvorku napříč celou Evropou, není důvod držet se závislosti na fosilních palivech, které prokazatelně významně poškozují naše životní prostředí, činí nás závislým na dodávkách ze zahraničí a zároveň, zabírají zbytečné místo v našich domovech.

Odklon od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům energie přitom není žádným krokem do neznáma, vždyť energii z větru využívá lidstvo už od 5. tisíciletí před naším letopočtem3, energii z geotermální energie pak dokonce od 10. tisíciletí před naším letopočtem4. Naopak, jedná se o návrat „ke kořenům“, od kterých nás vytrhla právě iluze udržitelného masivního využívání fosilních paliv.

tepelná čerpadla

Konkrétně v oblasti výroby energie k vytápění tepelná čerpadla v moderních dějinách již jednou prokázala schopnost plně nahradit fosilní paliva, to když se domácnosti ve Skandinávii ocitly v 80. letech 20. století v situaci, kdy jim výrazně zdražil v té době hojně užívaný zdroj tepla – topný olej. Skokově rostoucí ceny ropy a produktů z ní vyráběných tehdy neznamenaly šok pouze pro průmysl, ale také pro „obyčejné“ lidi. Dnes přitom ve Švédsku stále najdete funkční čerpadla instalovaná v této době5. Švédsko je přitom zemí známou svými dlouhými zimami s teplotami hluboko pod bodem mrazu. Pokud dokáží „přežít“ zde, povětrnostní podmínky České republiky tepelným čerpadlům nebudou dělat výrazné potíže.

Pokud si stále nejste jisti tím, že tepelná čerpadla jsou pro Vás vhodným zdrojem levného a stabilního tepla, nechejte se inspirovat v zahraničí:

  • V Paříži dnes rostou celé nové městské čtvrti, které budou vytápěny výhradně obnovitelnými zdroji energie.6
  • Vídeň má v plánu se do roku 2030 „dekarbonizovat“, při snižování emisí ji mají pomoci právě obnovitelné zdroje energie v čele s tou geotermální.7
  • Helsinky dnes dodávají teplo z geotermální energie celým městským čtvrtím. Právě v tomto městě najdete největší tepelné čerpadlo užívané pro vytápění rezidenčních budov.8
  • Společnost IKEA již uvádí v život pobočky nové generace, pro jejichž vytápění je užívána právě energie vyráběná tepelnými čerpadly. 9

Prodejci tepelných čerpadel v Německu, Rakousku či Francii zažívali vloni rekordní poptávku a letos tomu není jinak, právě naopak, už nyní někteří z nich hlásí, že již nebudou schopni přijímat nové objednávky. K podobným situacím začíná docházet i v České republice, pokud tedy uvažujete o tepelném čerpadlu jako novém zdroji tepla pro Vaši nemovitost, neotálejte a konzultujte své možnosti co nejdříve, aby se na Vás letos dostala řada.


2 https://www.eniday.com/en/education_en/rise-fall-fossil-fuels/