Tepelných čerpadel existuje několik druhů. V tomto článku vám představíme ty vzduchové, spolu s jejich výhodami a nevýhodami.

Typ 1. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda bere teplo z vnějšího vzduchu, kterým ohřívá vodu v topném systému. Taková tepelná čerpadla jsou vhodným typem pro rodinné domy s menším pozemkem. Je třeba provést jeho instalaci tak, aby nerušilo hlukem nejen sousedy, ale především vás.

Výhody

Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel vzduch-voda v první řadě patří nižší vstupní náklady a menší plocha potřebného pozemku. Stejně jsou velkou výhodou poměrně nízké provozní náklady ve srovnání s elektrickým nebo plynovým vytápěním.

Nevýhody

Mezi ty nejzávažnější nevýhody tohoto typu čerpadla dozajista patří vyšší hlučnost a snížený výkon při nízkých venkovních teplotách. Z finanční stránky je to kratší životnost kompresoru a případné revize systému.

tepelné čerpadlo

Zdroj: wikipedia.org

Typ 2. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch bere teplo z vnějšího vzduchu, kterým ohřívá vzduch uvnitř stavby. Z toho vyplývá, že tento systém “vytápí” přímo, bez topného systému (má tak vyšší topný faktor). Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch se používá jako doplňkový systém k jiným systémům vytápění, a tak spoří náklady spojené s odběrem elektrické energie.

Výhody

Mezi nejvýraznější výhody tepelného čerpadla vzduch-vzduch patří nízká pořizovací cena. Potěší fakt, že tento typ bývá vybaven doplňkovými funkcemi. s jedním přístrojem tak získáte chlazení, odvlhčování a/nebo ionizaci vzduchu.

Nevýhody

Mezi nevýhody tohoto typu patří hlučnost a omezené využití ve velkém počtu malých místností stavby, jakož i nemožnost ohřívat vodu (vytápění napřímo).

Typ 3. Tepelné čerpadlo odpadní vzduch-voda

Tepelné čerpadlo “odpadní vzduch-voda” bere teplo z odpadního větracího vzduchu. Funguje na principu výměny tepelné energie mezi odváděným a přiváděným vzduchem. Ten první se ochlazuje, druhý se otepluje, případně se jím ohřívá voda v budově. Čerstvý vzduch se do budovy přivádí štěrbinami v jednotlivých místnostech a odvádí se z jiných místností, kde je třeba odpadní vzduch odebírat (kuchyň, koupelna, toaleta apod.).

Výhody

Náhrada rekuperačního výměníku odpadního vzduchu. Jednodušší instalace řízeného větrání s menším množstvím potrubí. Možnost rekuperace tepla i když jsou přívodní a odvodní potrubí vzduchu od sebe vzdáleny.

Nevýhody

Nízký výkon daný množstvím větracího vzduchu. Tepelná čerpadla s integrovaným výměníkem pro odpadní vzduch jsou vhodné pouze pro nízkoenergetické a pasivní domy.